BIBLIOTECA
JAVIER COY
D'ESTUDIS
NORD-AMERICANS

AUTORES DE LA COLECCIÓN \\ Doménech i Masià, Oreto

Oreto Doménech i Masià

Sóc professora de Valencià: llengua i literatura i tutora d’ESO (nivell 4t) a l’IES La Melva d’Elda. M’interessa compartir l’ensenyament i l’aprenentatge amb TIC i en l’entorn digital, a distància o en combinació amb la presencialitat, centrat en la llengua i la literatura catalanes. Tinc experiència docent en l’àrea d’humanitats tant en els nivells d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, com en cursos específics de formació i Postgrau/Màster. Sóc codirectora del Màster en Literatura en l’era digital de la UB on també impartisc docència als cursos de Lectura i didàctica de la literatura i TIC i Literatura digital. Faig recerca al voltant de la literatura digital, el feminisme i la lectura comparada d’obres de literatura digital. La Dra. Laura Borràs Castanyer dirigeix la meua tesi doctoral.

Soy profesora de valenciano: lengua y literatura y tutora de ESO (nivel 4º) en el IES La Melva de Elda. Me interesa compartir la enseñanza y el aprendizaje con herramientas TIC y en el entorno digital, a distancia o en combinación con la presencialidad, centrado en la lengua y la literatura catalanas. Tengo experiencia docente en el área de humanidades tanto en los niveles de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato como en cursos específicos de formación y Posgrado/Master. Soy codirectora del Màster en Literatura en la era digital de la UB donde también imparto docencia en los cursos de Lectura y didáctica de la literatura y TIC y Literatura digital. Investigo en relación a la literatura digital, el feminismo y la lectura comparada de obras de literatura digital. La Dra. Laura Borràs Castanyer dirige mi tesis doctoral.

 

Publicacions:

Doménech, O. (2015): Poesia digital: Deena Larsen i Stephanie Strickland, Biblioteca Javier Coy d’estudis nord-americans (directora: Carme Manuel), Publicacions de la Universitat de València (en procés de publicació).

Doménech, O. (2015): “La literatura en l’era digital: anàlisi de dues obres de ficció hipertextual”, Actes del XVIé Col·loqui de llengua i literatura catalanes, Salamanca, 2012, Publicacions de l’Abadia de Montserrat. ISBN: 978-84-9883-687-5

Doménech, O. (2014): “Poesia digital: què mirem quan llegim poesia en la pantalla?”, dins La literatura en pantalla: textos, lectors i pràctiques docents, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona. ISBN: 978-84-942706-4-2 <http://ow.ly/J38LS>

Monar Van Vilet, M. (coord); Doménech, O., Boscà, M., Castellano, M., Lluch, G., Martí, A., Moral, I., Sàez, T., De la Torre, A. (2014): Com Triomfar amb les TIC en la promoció lectora, Andana Editorial, Carcaixent. ISBN 978-84-942671-8-5

Doménech, O. (2014): “Pedagogías invisibles. El espacio del aula como discurso”. Reseña dins “Articles” i “Textos” (català i castellà). Editorial Graó

<http://www.grao.com/revistes/articles/64-l-ensenyament-de-la-gramatica-a-l-educacio-obligatoria/ressenya-pedagogias-invisibles-el-espacio-del-aula-como-dicurso>

<http://www.grao.com/revistes/textos/67-la-ensenanza-de-la-gramatica-en-la-educacion-obligatoria/resena-pedagogias-invisibles-el-espacio-del-aula-como-discurso>

Doménech, O. (2013): “Lliures volen: el blog com a espai lingüístic. Un treball sociolingüístic transversal amb alumnes de 2n de batxillerat” dins Ítaca. Revista de filologia, núm. 4. Universitat d’Alacant. Alacant. ISSN 2172-5500 [http://hdl.handle.net/10045/37085]

Doménech, O. et alii. [Montaña, A. coord.] (2012): Manual comentari de text, Editorial Germania, Alzira. ISBN 978-84-92587-98-8

Doménech, O. (2012): “Deena Larsen: comparant dues obres de poesia digital”, dins Ciberliteratura i comparatisme/Ciberliteratura y comparatismo, Universitat d’Alacant, Alacant. ISBN: 978-84-608-1237-1

Doménech, O.; Hurtado, S.; Rubio, B. (2012): “‘I’m Simply Saying’. A la recerca d’una traducció de poesia digital”, dins Ciberliteratura i comparatisme/ Ciberliteratura y Comparatismo, Universitat d’Alacant, Alacant. ISBN: 978-84-608-1237-1

Doménech, O.; Hurtado, S. (2011): “¿Lectores o náufragos? Sumergirse en la obra digital”, dins Literatura e Internet. Nuevos textos, nuevos lectores, Universidad de Málaga, Málaga. ISBN: 978-84-93783-0-9

Libros en la colección